De eerste twee keer kun je gewoon meespelen zonder enige verplichting.

Als je besluit om na deze twee keer lid te worden, schrijven we je in en ga je contributie betalen.

Lid worden kan vanaf 18 jaar.

De contributie is € 8,50 per maand, je speelt dan één keer per week op een vaste speeldag.

Je kan ook op meerdere dagen spelen. Hierbij kost elke extra speeldag de halve contributie per maand extra (twee keer spelen per week kan dus voor  € 12,75 per maand).

 

Of het flexibel lidmaatschap: Het grote verschil met het normale lidmaatschap is dat het lid zelf kan bepalen op welk speelmoment hij/zij gaat spelen in een week. Dit speelmoment is flexibel en kan iedere week weer op een ander moment zijn. De keuze is iedere keer per week, het lid kan niet de momenten “opsparen” en bijvoorbeeld 1 week niet en de week daarop 2 keer komen spelen.

Wel is het flexibel lidmaatschap iets duurder dan het normale lidmaatschap, het flexibel lidmaatschap is € 10,50 per maand (€ 63, per halfjaar en €126,- per jaar). Een flexibel lidmaatschap voor twee momenten per week is 1,5 x €10,50 =

€ 15,75 per maand.

 

Je kan de contributie per maand of voor een langere periode vooruit betalen (bijv. per kwartaal, per halfjaar etc.), bij voorkeur via een automatische overschrijving. Het inschrijfgeld is éénmalig € 1,50.

De contributie kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL67 RABO 0143198300 t.n.v. C.S.A.V. Turnlust Badminton Den Helder.
 

Bij afwezigheid van meer dan drie maanden door bijvoorbeeld een blessure, vaarperiode o.i.d. kan je gebruik maken van één van de volgende mogelijkheden:

 

- Niet actief lid blijven tegen half geld,

- Opzeggen voor die periode (wel kans om bij terugkeer op de wachtlijst te komen),

- Je te laten vervangen door iemand anders gedurende deze periode.

Eén en ander is alleen mogelijk na schriftelijke aanvraag.

 

Het lidmaatschap kan tweemaal per jaar opgezegd worden, ingaand per 1 juli en 1 januari.. Hiervoor geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Dit dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de penningmeester.

Je krijgt dan ook een bevestiging van de afmelding.