Functie

Naam

Email-adres

Voorzitter

Dhr. H. Sandbrink

voorzitter-badminton@turnlust.com

Secretaris

Dhr. A.J.M. van Deutekom

 

Penningmeester

Mevr. M.A.E. Wildenburg

penningmeester-badminton@turnlust.com

Het bestuur van de afdeling badminton bestaat uit:

Voor informatie kunt u ook bellen met: 0223-533363