Functie

Naam

Telefoonnummer

Voorzitter

Dhr. H. Sandbrink

533363

Secretaris

Dhr. A.J.M. van Deutekom

619838

Penningmeester

Mevr. M.A.E. Wildenburg

642239

Het bestuur van de afdeling badminton bestaat uit: